Історія

У 1905 р. почалося будівництво приміщення жіночої гімназії. Договір був укладений з інженером Володимиром Даниловичем Лесенко у вартості 69853 руб. 78 коп.: головний корпус – 42284 грн 45 коп.; котельня, вода, парове відділення – 12000 грн. ; прибудова к головному корпусу – 9569 грн. 78 коп. Але у грудні 1907 р. інженер Лесенко В.Д. помер. Його спадкоємці відмовились продовжувати будівництво. Земство довірило будівництво колишньому голові ради гімназії Я.В. Буткову. (З доповіді чергової сесії земського зібрання. 1911 р. )
фів

Після Жовтневої революції у будівлю колишньої Старобільської Катеринівської жіночої гімназії розміщувалися педагогічне училище, педагогічний технікум, а з 1940 р. до 1954 р. існував учительський інститут.

Пройшли десятиліття, і у 1998 р. з ініціативи ректора ЛГПУ імені Тараса Шевченка Курила В.С. та за підтримки Старобільської РДА, районного відділу освіти відкритий Старобільський факультет – структурний підрозділ ЛГПУ імені Тараса Шевченка. Першим деканом факультету був призначений доцент кафедри ТМФВ, кандидат біологічних наук Полтавський А.П. На 1 курс за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» денної форми навчання зараховано 286 студентів. Бібліотечний фонд становить 700 примірників.